กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | สมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลา | บันทึกงาน | admin
หนังสือทั้งหมด

   » วิชาการ

   » ธรรมบรรณาการ

   » ประกอบการสอน

   » เอกสารประกอบประชุม

   » สูจิบัตร

   » คัมภีร์พระพุทธศาสนา

   » วิทยานิพนธ์

   » สารนิพนธ์

   » วิจัยองค์กร

   » บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ค้นหา


สมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลา | เพิ่มหนังสือ | ผู้แต่งตำรา  


ดูรายละเอียด
ชื่อ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๗ ฉบับพิเศษ
ISBN 1905-1603
ภาษา ไทย-อังกฤษ
ประเภท บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ตีพิมพ์ปี 2554
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 1,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 460
ผู้แต่ง ผูุ้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ มจร
โรงพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ จัดพิมพ์เนื่องในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๔
downloadดูรายละเอียด
ชื่อ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ
ISBN 1905-1603
ภาษา ไทย-อังกฤษ
ประเภท บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ตีพิมพ์ปี 2553
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 1,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 744
ผู้แต่ง ผูุ้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต มจร
โรงพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ เนืองในงานสัมมนาวิชาการผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ดูรายละเอียด
ชื่อ วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ ๖ ฉบับพิเศษ
ISBN 1905-1603
ภาษา ไทย-อังกฤษ
ประเภท บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
ตีพิมพ์ปี 2553
ครั้งที่ตีพิมพ์ 1
จำนวน 1,000 เล่ม
ขนาด 8 หน้ายก
จำนวนหน้า 468
ผู้แต่ง ผูุ้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ มจร
โรงพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หมายเหตุ เนื่องในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๓
download


ทั้งหมด: 12 เล่ม, จำนวน : 1 หน้าจากทั้งหมด 4 หน้า,
First Page | « | 1 2 3 4 | » | Last Page | go to :กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
สมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลา mail : sura145@mcu.ac.th