กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หน้าหลัก | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ส่วนจัดการศึกษา | สภาวิชาการ | หลักสูตร | สิ่งตีพิมพ์ | คัมภีร์พุทธศาสน์ | ผลงานวิชาการ | ตำแหน่งวิชาการ | กิตติมศักดิ์ | ประกัน | สมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลา | บันทึกงาน | admin
สมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลา ปี พ.ศ. | สาขาวิชา | รายนาม ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ | บัณฑิตกิตติมศักดิ์ | เข็มเกียรติคุณ |

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ค้นหา
id year class name address subject ประกาศ
560 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Mr. Kyaw Win Myanmar Buddhist Studies ประกาศ
559 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ H.E. Janos Jelen Hungary Buddhist Studies ประกาศ
558 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Dr. Hur Sung Yun Republic of Korea Buddhist Educational Administration ประกาศ
557 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Prof. Em.Dr. Peter Harvey United Kingdom Buddhist Studies ประกาศ
556 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Dr. Francisco Rojas-Aravena Costa Rica Peace Studies ประกาศ
555 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Mr. Yu Seng Shin Chinese Taipei Buddhist Management ประกาศ
554 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Venerable Dr. Bhaddanta Eikdibala (Itthibala) Myanmar Buddhist Educational Administration ประกาศ
553 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Venerable Somdech Bodhivamsa Am Lim Heng Cambodia Buddhist Studies ประกาศ
552 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Venerable Dr.Bhikkhu Maitri (Kiran Chandra Kumar Shakya) Nepal Buddhist Studies ประกาศ
551 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Venerable Sobhana (Shweminwun Sayadaw) Myanmar Social Work ประกาศ
550 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Venerable Maha Khamma Panyavichit Laos Buddhist Management ประกาศ
549 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Venerable Baddanta Vasana Myanmar Vipassana Meditation ประกาศ
548 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Most Venerable Shi Yuan Shan China Buddhist Studies ประกาศ
547 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล จังหวัดชลบุรี การพัฒนาสังคม ประกาศ
546 2561 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นางธนวรรณ เยี่ย กรุงเทพมหานคร พระพุทธศาสนา ประกาศ
Total: 560 subjects, Page: 1/38, First Page | « | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | » | Last Page | go to :


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗  
สมัครFishingMaster|ล็อกอินเกมยิงปลา mail : sura145@mcu.ac.th